Portretschool

Unieke schildersopleiding in Nederland

Portretschilderen is een van de meest fascinerende gebieden in de beeldende kunst. Alles komt er in samen: het menselijk gelaat, emotie, kleurgebruik, toets, compositie, psychologie, gelijkenis, om maar enkele belangrijke aspecten te noemen. Ook weerspiegelt zich in een hedendaags portret het tijdsgewricht waarin het portret tot stand komt. Juist vanwege deze rijkheid is het het moeilijkste genre om je in te begeven.

Bij de professionele opleidingen wordt er maar mondjesmaat aandacht aan besteed (in het beste geval). Cursussen blijven steken in oppervlakkigheid. Dolgraag wil je beter leren portretschilderen, maar waar doe je dat?Portret van een jong meisje, Petrus Christus, circa 1470

In september 2011 ben ik de Portretschool Amsterdam gestart. Een opleiding in de vorm van een doelgericht traject met veel individuele aandacht voor zeer gemotiveerde en getalenteerde aankomende portretschilders.

Naast de opleiding biedt Portretschool Amsterdam ook cursussen en workshops aan voor mensen die iets minder intensief met (portret)schilderen willen bezig, maar wel graag goed en leuk les krijgen. Kijk voor alle informatie op de eigen site van: Portretschool Amsterdam.

 

Website ontwerp en bouw: Haicu webdesign